راهکارهایی مهم برای پرورش خلاقیت

در این مقاله قصد داریم راهکارها و توصیه هایی مهم را در جهت پرورش خلاقیت به شما ارائه دهیم. (برگرفته از کتاب باشگاه خلاقیت- نوشته ی میعاد نیک پور) *به خودتان اجازۀ اشتباه کردن بدهید: سعی کنید تجربه‌های جدید کسب کنید. اهل ریسک و خطر کردن باشید و از اشتباهات ادامه مطلب…