ویژگی های شخصیتی افراد خلاق

در این مقاله به بیان ویژگی های شخصیتی افراد خلاق میپردازیم : طبق گفته ی پال تورنس( 1998 )، ویژگی های شخصیتی افراد می تواند نقش مهمی در خلاقیت و بروز رفتار های خلاقانه ایفا نماید. به طوریکه شخصیت هم میتواند خلاقیت را آسان سازد و هم مانع آن شود. ادامه مطلب…