راهکارهایی مهم برای پرورش خلاقیت

در این مقاله قصد داریم راهکارها و توصیه هایی مهم را در جهت پرورش خلاقیت به شما ارائه دهیم. (برگرفته از کتاب باشگاه خلاقیت- نوشته ی میعاد نیک پور) *به خودتان اجازۀ اشتباه کردن بدهید: سعی کنید تجربه‌های جدید کسب کنید. اهل ریسک و خطر کردن باشید و از اشتباهات ادامه مطلب…

تعاریف خلاقیت

تعاریف متعددی برای خلاقیت بیان شده است. در این مقاله چند تعریف از خلاقیت را که توسط متخصصان و هنرمندان مختلف بیان شده است ارائه می دهیم: *خلاقیت توانایی فرد برای تولید ایده ها، نظریه ها، بینش ها یا اشیاء جدید و بدیع و بازسازی مجدد در علوم و سایر ادامه مطلب…