نمایش یک نتیجه

  • کتاب ها

    کتاب باشگاه خلاقیت

    کتاب باشگاه خلاقیت، در جهت پرورش خلاقیت شما تالیف شده است. هدف اصلی این کتاب آموزش اصول و قوانین خلاقیت،پرورش قوه ی تخیل و تصویرسازی و رشد خلاقیت تان میباشد. در فصل اول کتاب، توضیح مختصری درباره خلاقیت و قوانین آن به زبانی ساده و قابل فهم برای …