میتوانید از طریق آدرس های زیر با ما در ارتباط باشید:

email : n.miaad@yahoo.com

instagram : @khalaghiat_club