در این مقاله به بیان ویژگی های شخصیتی افراد خلاق میپردازیم :

طبق گفته ی پال تورنس( 1998 )، ویژگی های شخصیتی افراد می تواند نقش مهمی در خلاقیت و بروز رفتار های خلاقانه ایفا نماید. به طوریکه شخصیت هم میتواند خلاقیت را آسان سازد و هم مانع آن شود.

از جمله ویژگی های شخصیتی که خلاقیت را آسان میکند و در اغلب افراد خلاق وجود دارد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

آمادگی برای خطر کردن، کنجکاوی و جستجوگری، استقلال اندیشه، شهامت، پشتکار، ابتکار، پرسشگری، استقلال رای، درگیر شدن با امور دشوار، شوخ طبعی، اعتماد به نفس، حساسیت بالا نسبت به مسائل، بیان صریح و روشن، انتقاد پذیر بودن، خستگی ناپذیر بودن، خودجوش بودن، صادق و ساده بودن، طرز فکر انتقادی، آمادگی جهت تجربه ی امور و فعالیت های مختلف، نداشتن تعصب و پذیرا بودن عقاید، باورها و فرهنگ های مختلف.

تورنس می گوید، هر عملی که ما برای تشویق این گونه رفتارها انجام دهیم شخص را در جهت خلاقیت بیش تر سوق میدهد. او با بیش از دو دهه مطالعه ی مستمر، به این نتیجه میرسد که خمیر مایه ی شخصیت افراد خلاق ، استقلال اندیشه و شیفتگی فراوان آنها در برابر مساله یا فعالیت مورد علاقه شان است. فرد خلاق کسی است که فکری نو و متفاوت ارائه دهد. بالطبع احساس فرار از چهارچوب های مشخص ذهنی ، همنوا نبودن با دیگران، استقلال طلبی و آزاد اندیشی می تواند پایه های تراوش تفکر خلاق و خلق آثار نو را فرآهم آورد. همچنین مطالعاتی که “بارون”(1969) در زمینه ی شخصیت افراد خلاق انجام داده است نیز نشان میدهد که آنها در مقایسه با افراد عادی خوش بین ترهستند و دارای انرژی روانی و جسمی استثنائی می باشند. زندگی آنها پیچیده تر است و به دنبال تنش بیشتر هستند. افراد خلاق کمتر ضعیف النفس بوده و نسبت به مسائل و امور آگاهی بیشتری دارند. همچنین آنان به مسائل بنیادی علاقه مندند و تمایل زیادی به خطرکردن دارند.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *